Chào mừng bạn đến với Nichias Việt Nam!
VN VN
  • Chào mừng bạn đến với Nichias Việt Nam!
VN VN
Hỗ trợ trực tuyến
024 6664 3136

Trung tâm dữ liệu

Ấn phẩm doanh nghiệp

Company Guide
Company Guide
Gasket Labo
Gasket Labo
Tombo Brand Product Guide
Tombo Brand Product Guide
"You can find us anywhere" Brochure

Vật liệu làm kín

Tombo Brand Gaskets
Tombo Brand Gaskets
Elastomer Orings
Elastomer Orings
Tombo Brand Packings
Tombo Brand Packings

Sản phẩm Fluoropolymer

Naflon Tubing
Naflon Tubing
Naflon Materials
Naflon Materials
PFA Chemical Wares
PFA Chemical Wares
Flouropolymer Anti-corrosion Lining
Flouropolymer Anti-corrosion Lining
Naflon Hoses
Naflon Hoses

Vật liệu cách nhiệt

Fineflex Bio Products
Fineflex Bio Products
Thermal Insulation Boards
Thermal Insulation Boards
Molten Aluminium Thermal Insulation
Molten Aluminium Thermal Insulation

Phụ tùng Ôtô - Xe máy

Autoparts
Autoparts

Sản phẩm lọc - môi trường

Honeycle Desiccant Rotor
Honeycle Desiccant Rotor
Solvent Clean
Solvent Clean

Vật liệu xây dựng

Tombo Brand Makibee
Tombo Brand Makibee
Nichias Omega Floor
Nichias Omega Floor

Thiết bị bán dẫn

Semiconductor Products
Semiconductor Products

Sản phẩm đặc biệt

Cultivation Slag Wool
Cultivation Slag Wool
Vortex Gasket - NM
Vortex Gasket - NM

Case Study

Case study: Tombo No.4722-R Lumicast R
Case study: Tombo No.4722-R Lumicast R
Case study: Tombo No. 1891-NM Kammprofile gasket for Chemicals
Case study: Tombo No. 1891-NM Kammprofile gasket for Chemicals
Case study: Tombo No. 1155 CLINSIL Next
Case study: Tombo No. 1155 CLINSIL Next
Case study: Tombo No. 2670, 2675, 2680, 2685 BLAZER O-ring
Case study: Tombo No. 2670, 2675, 2680, 2685 BLAZER O-ring
Case study: Tombo No. 1891-NM Kammprofile gasket for Crude Oil Refinery
Case study: Tombo No. 1891-NM Kammprofile gasket for Crude Oil Refinery
Case study: 9007-ML NAFLON ML Gasket
Case study: 9007-ML NAFLON ML Gasket
Case study: Semiconductor industry TOMBO™ No. 9001 NAFLON™ PTFE Tape
Case study: Semiconductor industry TOMBO™ No. 9001 NAFLON™ PTFE Tape
Case study: Beverage Bottling Industry TOMBO™ No. 9014 SANICLEANTM Gasket
Case study: Beverage Bottling Industry TOMBO™ No. 9014 SANICLEANTM Gasket
Case study: Air purifying particle generation TOMBO™ No. 8803-ZAE2(Honeycle™ ZAE2)
Case study: Air purifying particle generation TOMBO™ No. 8803-ZAE2(Honeycle™ ZAE2)
hotline 024 6664 3136